Školení na vodohospodářské stavby v Ústí n. L.

29. 3. 2023 pořádáme školení na téma "Prefabrikované vodohospodářské stavby a jejich technologické vystrojení".

Anotace

Použití prefabrikovaného stavebnicového systému z vodostavebního betonu C35/40 ve vodním hospodářství. Praktické příklady využití tohoto vodotěsného systému z výstavby vodojemů, vodoměrných šachet, čistíren odpadních vod do velikosti 2000 EO, retenčních nádrží dešťových vod, armaturních šachet a provozních objektů VH infrastruktury (provozní domky, rozvodny nn, trafostanice). Výhody bezesparých litých konstrukcí oproti standardním monolitickým konstrukcím. Omezující podmínky pro jejich využití při návrhu a realizaci ve vodním hospodářství. Návrh a realizace strojně technologického zařízení vodohospodářských staveb, zejména vodojemů a úpraven vody.

Přednášející

 • Ing. Martin Valečka, MV projekt spol. s r.o.
 • Stanislav Vařil a Roman Pos, BETONBAU, s.r.o.
 • Ing. Jiří Matoušek, VODASERVIS s.r.o.

Program

 • 9:00 - 10:00
  Ing. Martin Valečka, MV projekt spol. s r.o. : Využití prefabrikátů z bezesparého lití ve vodním hospodářství
 • 10:00 - 11:00
  Stanislav Vařil a Roman Pos, BETONBAU, s.r.o.: Návrh a realizace prefabrikovaných vodojemů, retenčních nádrží, armaturních šachet a ČOV
 • 11:00 - 11:30
  Přestávka
 • 11:30 - 12:30
  Ing. Jiří Matoušek, VODASERVIS s.r.o.: Strojně-technologické celky úpraven pitných vod pro obce, firmy a domácností
 • 12:30
  Oběd

Místo konání

Zámeček Větruše
Fibichova 392/25, Ústí nad Labem
Odkaz na Google mapy: https://goo.gl/maps/tmXpDJWm2tioRsoC7
Parkovaní vedle hotelu.

Akreditace ČKAIT

Školení je zařazeno do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnoceno 1 bodem.

Vstupné

Zdarma

Přihlášky

Zásady ochrany osobních údajů

Naše webové stránky používají externí komponenty, jako je Google Analytics a Google Fonts, které mohou shromažďovat údaje o tom, jak tyto webové stránky používáte. Zásady ochrany osobních údajů.